Misja

Misja naszego Przedszkola opiera się na personalistycznej koncepcji człowieka i systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.

Nasze Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, wypełniając cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, dotyczące przedszkoli niepublicznych. Realizujemy je w duchu wartości oraz zasad pedagogiki chrześcijańskiej i systemu wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.

Istotą tego systemu jest odpowiednia relacja między nauczycielem i dzieckiem oraz klimat zaufania, życzliwości i bezwarunkowej akceptacji. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy Nauczycieli, dla których praca z dzieckiem jest pasją. Kadrę pedagogiczną stanowią Wychowawczynie posiadające pełne kwalifikacje pedagogiczne, które w swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Nauczycielki dbają, aby proces rozwoju każdego dziecka – które jest kimś szczególnym – przebiegał zgodnie z jego indywidualnym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Przyjęliśmy zasadę, że zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest stwarzanie rodzinnej, ciepłej atmosfery, sprzyjającej właściwemu rozwojowi dziecka.

Rodzice są skarbnicą wiedzy o dziecku i partnerami w rozwijaniu jego możliwości, więc razem z nimi budujemy wspólnotę wychowawczą, która dokonując się we współpracy i zbieżności działań, prowadzi do prawidłowego integralnego rozwoju dziecka i kształtowania osobowości tak, aby miłość Boga i bliźnich była naczelną zasadą ich postępowania.

Dziecko potrzebuje dorosłego, który będzie dla niego wzorem, oparciem, drogą. Proces wychowania to wyzwanie dla rodziców i nauczycieli, gdyż najskuteczniejsze jest nauczanie przez dobry przykład.

 

zdjęcie przedszkola z wizerunkiem świętej Elżbiety

TRANSLATE