Opłaty

Termin uiszczania opłat – do 28. dnia miesiąca.

W przypadku nieobecności dziecka, opłata jest pomniejszana o stawkę żywieniową
za każdy dzień nieobecności dziecka w poprzednim miesiącu.
Informacje o nieobecnościach znajdują się u wychowawczyń poszczególnych grup.
Jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez cały miesiąc należy wpłacić opłatę stałą.

Opłaty za przedszkole można dokonać:

  • przelewem na konto:
    Bank Pekao S.A. I O. we Wrocławiu
    61 1240 1994 1111 0010 4138 5213

    W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka,
    nazwę grupy oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.

  • gotówką w sekretariacie

zdjęcie dwóch chłopców liczących na liczydle

TRANSLATE